Toyota Shin Nont Udonthani | โตโยต้า ชิน นนท์ อุดรธานี

 • เจ้าหน้าที่ขาย

  คุณสมบัติ

  - ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ ขับรถยนต์ได้

  - รักงานขาย มีบุคลิกดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี

  - บริษัทฯมี หลักสูตรฝึกอบรมงานขาย

  - ประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 6 เดือน

  - เคยผ่านงานขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

  คุณสมบัติ

  - ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ป.ตรีสาขาบัญชี/การเงิน ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

  - ประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งอย่างน้อย 6 เดือน

  - มีความรู้เรื่องโปรแกรม WinSpeed จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • หัวหน้าช่าง, รองหัวหน้าช่าง

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
  - วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การดูแลงาน ในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ประมาณ 5 ปี ขึ้นไป

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ช่างซ่อม / พนักงานรับรถ

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่การเงิน/แคชเชียร์

  คุณสมบัติ

  วุฒิปวส./ปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  อายุไม่เกิน 35 ปี

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่ Call Center

  คุณสมบัติ

  - เพศ หญิง อายุ 21-40 ปี
  - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  - มีใจรักงานบริการและทักษะในการสื่อสารดี

  สมัครตำแหน่งนี้
 • โฟร์แมนอู่สี/พนักงานรับรถอู่สี

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานรับรถอู่สี และการประเมินราคาซ่อมตัวถังและสี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการแผนกบริการ

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  - วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการบริหาร และดูแลศูนย์บริการ 5 ปีขึ้นไป

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการตัวถังและสี

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 45 ปี
  - วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่กี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการบริหาร และดูแลศูนย์ตัวถังและสี 5 ปีขึ้นไป

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 35 ปี
  - ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่ไอที (IT)

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย/หญิง

  - วุฒิปริญญาตรี อายุ 25 - 35 ปี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระบบ/เครือข่ายคอมพิวเตอร์/พัฒนาเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

  คุณสมบัติ

  - เพศหญิง/ชาย อายุ 21-35 ปี
  - วุฒิปวช./ปวส./ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีใจรักงานบริการและทักษะการสื่อสารดี

  สมัครตำแหน่งนี้
 • อื่น ๆ

  คุณสมบัติ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • พนักงานแม่บ้าน

  คุณสมบัติ

  - ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(HR)

  คุณสมบัติ

   

     
     
     
  สมัครตำแหน่งนี้
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย

  คุณสมบัติ

  -เพศชาย อายุ 20-45 ปี

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่แผนกอะไหล่

  คุณสมบัติ

  ชาย/หญิง

  อายุ 25-35 ปี  

  วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

  มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • พนักงานล้างรถ

  คุณสมบัติ

  -ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (ชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  -ไม่จำกัดวุฒิ

  -มีประสบการณ์งานล้างรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการ/ผู้ช่วย/หัวหน้า ฝ่ายการตลาด

  คุณสมบัติ

  - ช/ญ อายุ 28 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ป.ตรีสาขาการตลาด ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ ขับรถยนต์ได้

  - ประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี สามารถวิเคราะห์ตลาด และเขียนแผนการตลาดได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆได้ดี

  - มีประสบการณ์บริการงานฝ่ายการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ช่างไฟฟ้า

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป

  - วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

  - มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง ระบบ ไฟฟ้า  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการโตโยต้าชัวร์

  คุณสมบัติ

  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ รถใช้แล้วได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่ขายรถมือสอง

  คุณสมบัติ

  - ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ ขับรถยนต์ได้

  - ประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 6 เดือน

  - เคยผ่านงานขายรถยนต์ มีความรู้เรื่องโปรแกรม D-Sure จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บริการอะไหล่

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีประสบการณ์งานบริการอะไหล่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบริการ (SA)

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ปวส. - ป.ตรี สาขาช่างยนต์/คอมพิวเตอร์

  - สามารถประสานงานแจ้งซ่อมระหว่างลูกค้ากับช่างได้ดี

  - มีประสบการณ์งาน SA จาก TOYOTA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ช่างขัดสี / ช่างเตรียมผิว (แผนกตัวถังและสี)

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (ชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ไม่จำกัดวุฒิ

  - มีประสบการณ์งานขัดสี / งานเตรียมผิว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ช่างเทคนิค

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ปวส. ช่างยนต์

  - มีประสบการณ์งานช่าง หรือประสบการณ์ตรงจาก TOYOTA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • หัวหน้าแผนกบัญชี

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป (ชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ป.ตรี สาขาบัญชี

  - ประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

  - มีความรู้เรื่องโปรแกรม WINSpeed จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • หัวหน้าแผนกการเงิน

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป (ชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ป.ตรี สาขาบัญชี/การเงิน

  - ประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

  - มีความรู้เรื่องโปรแกรม WINSpeed จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าประเมินราคาโตโยต้าชัวร์

  คุณสมบัติ

  - ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ ขับรถยนต์ได้

  - ประสบการณ์ประเมินราคารถ อย่างน้อย 6 เดือน

  - มีความรู้เรื่องโปรแกรม D-Sure จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานตัวถังและสี (SA BP)

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ปวส. - ป.ตรี สาขาช่างยนต์/คอมพิวเตอร์

  - สามารถประสานงานแจ้งซ่อมระหว่างลูกค้ากับช่างได้ดี

  - มีประสบการณ์งาน SA จาก TOYOTA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  คุณสมบัติ

  - ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ป.ตรีสาขาบัญชี/การจัดการ สาขาที่เกี่ยวข้อง ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

  - ประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งอย่างน้อย 6 เดือน

  - มีความรู้เรื่องโปรแกรม WinSpeed จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ช่าง EM (ช่างเช็คระยะด่วน/ช่างประสบการณ์)

  คุณสมบัติ

  - ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป (อายุ 22 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - ปวส. ช่างยนต์

  - มีระสบการณ์งานช่าง หรือประสบการณ์ตรงจาก TOYOTA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย/หญิง

  - วุฒิปริญญาตรี อายุ 25 - 35 ปี สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิค สื่อนฤมิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปะและการออกแบบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้
 • ล่างแปลภาษาญี่ปุ่น

  คุณสมบัติ

  สามารถพูดและแปลภาษาญี่ปุ่นได้

  สมัครตำแหน่งนี้