Toyotashinnont Udonthani Thailand | โตโยต้า ชิน นนท์ อุดรธานี

โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ จัดกิจกรรม ชิณณ์ นนท์ อาสา

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2015 เวลา 09:33:23 น.

บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จัดกิจกรรม ชิณณ์ นนท์ อาสา "พาไปเกี่ยวข้าว"

โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ จัดกิจกรรม "ชิณณ์ นนท์ อาสา พาไปเกี่ยวข้าว" ซึ่งบริษัทฯ ได้นำพนักงานที่มีจิตอาสาออกทำกิจกรรมเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวบ้านที่แปลงนาตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จุงหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ผู้บริหารจากโตโยต้า ชิณณ์ นนท์ ยังให้ความรู้เรื่อง 4 นวัตกรรมอันได้แก่ 1.การนึ่งข้าวเหนียวประหยัดพลังงาน 2.การคัดเลือกเมล็ดข้าว 3.ไส้เดือนช่วยได้ 4.หอพักยุง ซึ่งล้วนมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านกับประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งยังส่งมอบยางรถยนต์เก่าจำนวน 215 เส้น เพื่อใช้ทำฝายเก็บน้ำล้นทดแทนกระสอบทราย เป็นต้นแบบแห่งแรกของจังหวัด ตามโครงการ 1 อำเภอ 88 ฝาย เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา...อีกหนึ่งกิจกรรมอาสาจาก โตโยต้า ชิณณ์ นนท์

NEWS PHOTOS GALLERY